Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Scoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea
părăsirii timpurii a şcolii

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Prof. Mihaela Anton

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

Dambovita, 2010

TYPE OF PUBLICATION:

Articol informativ web

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Romana

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Articolul este unul informativ si prezinta proiectul: Zi de zi la scoala (POSDRU/91/2.2/S/64110). Obiectivul general fiind prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două regiuni, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Articolul prezinta: informatii despre proiect; activitati derulate in cadrul proiectului; vizite de studiu; modele de buna practica; seminarii.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partenerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com