Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Contribuţia Consilierului de Orientare a Carierei în Prevenirea Abandonului Şcolar

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Prof. Victoria Dorobanţiu

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

Online, 2009

TYPE OF PUBLICATION:

Articol web

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Articolul portnește de la întrebarea: „Cum poate contribui consilierul de orientare a carierei la prevenirea abandonului şcolar ?”
Și lansează următoarea ipoteză: Consilierul de orientare a carierei poate contribui la prevenirea abandonului şcolar prin conştientizarea elevilor asupra măsurilor (beneficiilor) ce decurg din continuarea educaţiei şi instrucţiei într-o unitate de învăţământ (în mediu formal), coroborat cu o mai bună cunoaştere de sine a elevului în prag de abandon şcolar.

Autorul prezintă o serie de tehnici și metode prin care consilierul poate identifica problema reală cu care se confruntă elevul și pentru a elabora strategia de intevenție: observația, analiza rezultatelor elevilor, comunicarea, autocaracterizarea, mapping centrat pe imaginea de sine, roata unică, studiul de caz, jocul de rol, modelul EGAN, Plan de consiliere de grup a elevilor din grupul ţintă, Monitorizare / Evaluare / Rezultate aşteptate.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Articolul urmărește importanța dezvoltării ședinţelor de consiliere, având ca obiectiv general orientarea elevilor/tinerilor în carieră, respectiv, dezvoltarea capacităţii elevilor de a efectua alegerea studiilor academice şi implicit a carierei în raport cu propriilor lor competenţe şi aspiraţii şi totodată sprijinirea elevilor/tinerilor în delimitarea şi conştientizarea propriilor interese pentru a putea efectua alegeri profesionale realiste şi satisfăcătoare reprezintă o necesitate a şcolii româneşti prezente şi în perspectivă.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partner



Zone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com