Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Estimarea Dimensiunii Fenomenului De Abandon Şcolar Folosind Metodologia Analizei Pe Cohortă

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Mihaela Jigău, Ciprian Fartușnic (Coord.)
Otilia Apostu, Magda Balica, Bogdan Florian, Irina Horga, Lucian Voinea

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București, 2011

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare, Raport

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Ideea acestui studiu a fost lansată de dl Edmond McLoughney, Reprezentant UNICEF în România, cu ocazia unei vizite de monitorizare în una din şcolile incluse în Campania privind participarea şcolară. Pornind de la observaţia că există în prezent practici şi culturi diferite de a înregistra copiii care abandonează studiile, cât şi de la faptul că reglementările şi metodologiile curente sunt insuficient armonizate şi clarificate, s-a născut întrebarea în ce măsură este posibilă o analiză sistematică a acestui fenomen.
Astfel, cercetarea de faţă a fost iniţiată ca o încercare de a răspunde acestei întrebări şi de a analiza fenomenele de abandon printr-o altă metodă de calcul faţă de cea folosită în mod curent (denumită generic metoda intrare-ieşire), bazată pe datele de început şi sfârşit de an şcolar înregistrate şi transmise anual autorităţilor competente. Pentru aceasta a fost folosită metoda analizei pierderilor şcolare (implicit a abandonului şi repetenţiei) pe cohortă (care ia în calcul evoluţia participării la educaţie pe un întreg ciclu şcolar), utilizând date despre fiecare elev din şcolile/clasele analizate. Prin estimarea alternativă a dimensiunii fenomenului de abandon în unităţile de învăţământ selectate a fost posibilă realizarea unei comparaţii atât cu datele oficiale furnizate de şcoli, cât şi cu datele despre abandon existente la nivel de sistem.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Acest studiu reflectă preocuparea deosebită pentru situaţia elevilor în risc de abandon sau a copiilor şi tinerilor care deja au părăsit sistemul de educaţie. Credem că o imagine cât mai fidelă a situaţiei de fapt ne poate ajuta la o înţelegere mai bună a modalităţilor adecvate de intervenţie, fie că este vorba despre politici la nivel de sistem sau despre intervenţii la nivel judeţean sau local. Acest studiu face, avem convingerea, un pas înainte în această direcţie.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com