Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Strategie Locală Pentru Prevenirea și Combaterea Abandonului Şcolar în Municipiul Câmpulung

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

POSDRU/23/2.2/G/31040

PUBLISHER:

Primăria Municipiului Câmpulung

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

Municipiul Campulung

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare, Document legislativ

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Prezenta publicație cuprine o strategie locală pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar, cu aplicație în Municipiul Câmpulung România. Strategia a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/31040),”Investeşte in oameni”.

În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie etc. Din această perspectivă, abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin caracteristicile lui cantitative şi calitative, oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc "acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social".

Cuprinsul Strategiei:
1. Cadrul General
2. Analiza Fenomenului - din perspectiva accesului
La educaţie, participării şi egalităţii de şanse
3. Fundamentarea strategiei privind fenomenul
De părăsire timpurie a şcolii în zona de interes
- 3.1 cercetare sociologică privind
fenomenul de părăsire timpurie a şcolii în
zona de interes
- 3.2 cauzele care duc la aparitia riscului
abandonului scolar
4. Obiective – Directii Strategice- Actiuni Specifice
5. Masuri privind diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare destinate să ridice rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat şcoala.
De realizarea şi implementarea acestor strategii, principalii responsabili, sunt inspectoratele scolare judeţene şi administraţiile publice locale.
Prezenta publicație a fost selectată pentru inițiativa avută și pentru direcțiile strategice și acțiunile specifice elaborate care pot fi transferate cu succes în toate sistemele de educație care se confruntă cu problema abandonului școlar.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com