Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Abandonul şcolar în opt şcoli din mediul urban

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Flavius Mihalache

PUBLISHER:

Revista CALITATEA VIEŢII, XXII, nr. 3, 2011, p. 281–294

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

2011

TYPE OF PUBLICATION:

Articol în revistă

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Abandonul şcolar reprezintă una din cele mai mari probleme ale sistemului educaţional românesc după 1990. Rata abandonului în România se situează la cel mai ridicat nivel în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, valorile ridicate ale acesteia fiind favorizate de o serie de factori ce ţin, în principal, de climatul familial şi nivelul financiar al familiilor din care provin minorii.
Prima parte a studiului este dedicată prezentării principalilor indicatori statistici privind populaţia şcolară şi abandonul şcolar. În cea de-a doua parte sunt evidenţiate principalele aspecte relevante în relaţie cu abandonul şcolar, aşa cum reies acestea în urma realizării unei cercetări calitative pe această temă în opt şcoli din mediul urban.

Cuprinsul lucrării:
1. Indicatori sintetici privind sistemul educaţional în românia, comparativ cu situaţia înregistrată la nivelul ue
2. Populaţia şcolară şi abandonul şcolar în românia
3. Forme, cauze şi evaluări ale abandonului şcolar

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Cercetarea calitativă realizată la nivelul a opt şcoli din mediul urban a reliefat faptul că abandonul şcolar cunoaşte valori semnificativ mai ridicate în rândul populaţiei rome, pe fondul problemelor de ordin financiar ce condiţionează viaţa de zi cu zi a multor familii, la care se adaugă, în unele cazuri, obiceiuri şi tradiţii specifice, ce intră în disconcordanţă cu cerinţele sistemului educaţional.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com