Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Strategii pentru sprijinirea procesului de invatare

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Prof. Dr. Camelia Gavrilă– inspector școlar general
Prof. Aura Ţabără – sociolog, inspector formare continuă
Prof. Coca - Marlena Vasiliu - inspector învățământ special
Prof. Maricica Buzescu, psiholog �

PUBLISHER:

Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

Iasi, 2008

TYPE OF PUBLICATION:

Carte
Raport

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

English

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Se discută mult în zilele noastre despre “noile educații” și despre necesitatea de a lega aceste educații în așa fel încât educația formală să poată beneficia la maximum de avantajele oferite de educația non-formală și informală.

Relația dintre educația non-formală și cea informală este una de complementaritate, după cum rezultă din analiza conținuturilor, modalităților și formelor de realizare.

Unul dintre cei mai importanți indicatori ai eficienței sistemului educațional este rata abandonului școlar. Aceasta arată capacitatea sistemului școlar de a integra și a menține elevii în interiorul său, de a asigura accesul și sprijinul pentru a-i ajuta pe aceștia să finalizeze studiile cel puțin la nivelul învățământului obligatoriu.

Conținutul raportului:
I. Abandonul școlar – un fenomen prezent în sistemul de învățământ românesc și european
II. Abandonul școlar – o problemă aflată în atenția Inspectoratului Școlar Județean, Iași
II.2. Cauzele abandonului școlar în județul Iași
III. Măsuri de intervenție și impactul lor asupra reducerii părăsirii timpurii a școlii.
III.1. Măsuri de intervenție luate în perioada 2000-2007
III.2. Strategia de sprijin în procesul de învățare
A. Opiniile persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea activităților extracuriculare.
1. Opiniile profesorilor
2. Opiniile Inspectoratului Județean
3. Opiniile reprezentanților ONG-urilor
B. Corelațiile dintre opiniile factorilor implicați în organizarea și desfășurarea activităților extracuriculare.
IV. Concluzii
V. Sugestii și recomandări

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Activitățile non-formale au o influență formativă dintr-o perspectivă multi și interdisciplinară, conducând la formarea unui spirit democratic, interesului față de viața politică și socială, preocupăriii pentru resursele economice și protecției mediului înconjurător. Valoarea formativă a acțiunii stimulilor spontani, specifici educației informale poate reieși din diminuarea sau anularea caracterului lor contradictoriu prin acțiunea corelată a tuturor factorilor și a instituțiilor sociale, non-școlare, care pot beneficia oricând de competența profesorilor care furnizează elevilor educația formală.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partenerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com