Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Training Initiatives

TITLE OF TRAINING INITIATIVES:

Programul de Prevenire a abandonului şcolar

NAME OF ORGANISER:

Junior Achievement Romania

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

REVIEW OF THE TRAINING INITIATIVE:

Programul de Prevenire a abandonului şcolar a fost conceput pentru a ajuta elevii să îşi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de necesitatea educaţiei şi faţă de viitorul lor. Programul le explică elevilor beneficiile şi avantajele economice ale educaţiei pe care o primesc în şcoală. Pe parcursul derulării programului, elevii vor participa la diverse activităţi, pentru a înţelege care este “preţul pe care îl vor plăti” dacă vor renunţa prea devreme la educaţie şi care sunt beneficiile de care se vor bucura prin obţinerea unui nivel cât mai înalt de pregătire.

Prin acest program, tinerii învaţă că orice alegere pe care o fac este, de fapt, un schimb în care ei trebuie să dea ceva pentru a primi altceva şi că, întotdeauna, alegerea făcută va avea anumite consecinţe. Junior Achievement România îşi propune, prin programele sale, să înveţe elevii cum să facă o alegere – atunci când aceştia cunosc foarte bine atât problema cu care se confruntă, cât şi ceea ce pot pierde sau câştiga în viitor – din mai multe puncte de vedere: educaţional, profesional, salarial etc.

Programul de Prevenire a abandonului şcolar pregăteşte cadrele didactice pentru lucrul la clasă cu elevii, printr-un program care cuprinde tematici diverse, precum:
• Abilităţile personale
• Succesul în viaţă
• Realizarea bugetului familiei
• Cariera profesională/Piaţa forţei de muncă
• Luarea celei mai bune decizii
• Avantajele şi responsabilităţile angajatului
• Estimarea propriilor venituri şi chetuieli
• Costul de oportunitate
• Rolul taxelor
• Importanţa muncii

Prin parcurgerea acestor teme, elevii vor învăţa să răspundă singuri la întrebări de genul: Care sunt elementele care constituie succesul? Ce calităţi şi aptitudini am? Ce fel de oportunităţi de carieră ar trebui să iau în considerare? Ce fel de experienţe mă vor pregăti pentru a avea locul de muncă pe care mi-l doresc?

Programul are la bază un număr de şase activităţi, diferite între ele prin obiectivele, conceptele şi abilităţile specifice. Aceste activităţi pregătesc cadrele didactice pentru antrenarea participării active a tuturor elevilor, stimulând dezbaterile pe diferite teme, încurajându-le implicarea în cât mai multe proiecte şi, totodată, învăţându-i să lucreze în echipă.

Rezultatele preconizate prin implementarea programului
• - reducerea numărului de elevi care abandonează, prea devreme, şcoala;
• - pregătirea cadrelor didactice pentru a face faţă acestei probleme şi pentru a întări relaţia profesor-elev;
• - explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale;
• - învăţarea responsabilităţii implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai decent;
• - examinarea oportunităţilor de carieră prin raportatea acestora atât la nivelul de educaţie, aptitudinile şi abilităţile elevilor, cât şi la obiectivele de viitor şi stilul de viaţă pe care aceştia şi-l doresc.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Fundatia EuroEdZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com