Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database delle pubblicazioni

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE:

Manual de lucru pentru stagiu formare dedicat experților în prevenirea abandonului școlar

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I:

Daniel Grebeldinger – expert în incluziune socială și educație interculturală
Georgia Deaconu – expert în educație non-formală

EDITORE:

Publicație apărută în cadrul proiectului Școala o necessitate, nu doar un drept cofinațat din Foundul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

LUOGO E DATA DELLA PUBBLICAZIONE:

București, 2011

TIPOLOGIA DELLA PUBBLICAZIONE:

Manual

LINGUA DELLA PUBBLICAZIONE:

Română

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

Publicația a apărut în cadrul proiectul „Școala - o necesitate nu doar un drept”, număr de referință POSDRU/91/2.2/61639 finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de Asociația tineri pentru viitor.
Obiectivul general al proiectului fiind: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preșcolari și elevi) aflați la risc de abandon școlar și menținerea acestora în școală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluții educaționale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare și consiliere.

Cuprins Manual:
1. Agenda cursului de formare de facilitatori în prevenirea abandonului școlar.
2. Cum învață adulții: principiile procesului de învățare la adulți, stiluri de învățare, bariere în invățare,
3. Participanți – cine poate deveni facilitator, roluri și responsabilități
4. Planificarea unui curs
5. Metode de lucru: prelegerile, metode vizuale, discuții, metoda studiului de caz, situații critice, jocul de rol, simularea, tehnica de brainstorming, tehnica grupului nominal
6. Comunicarea
7. Evaluarea instruirii

COMMENTO SULLA PUBBLICAZIONE:

Manualul prezintă structura și metodologia cursului, care își propune dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor participanților astfel încât aceștia să fie capabili să realizeze formări similare. Se oferă informații despre cum participanții să construiască un training în domeniul prevenirii abandonului școlar în care să utilizeze în special metode ale educației nonformale utilizate în lucru cu elevii.
Publicatia a fost selectata pentru procesul de învățare pe care îl abordează și pentru competențele pe care le dezvoltă parcurgerea curuslui (la sfârșitul formării participanții vor fi capabili să:
- Organizeze o formare de formatori în domeniul prevenirii abandonului școlar;
- Aleagă metodele de lucru astfel încât să obțină cele mai bune rezultate în urma trainingului;
- Înțeleagă mai bine realitatea grupurilor dezavantajate;
- Comunice mult mai bine cu membrii grupurilor dezavantajate.

AUTORE DELLA RECENSIONE:

Andreea Cleminte

ISTITUZIONE:

Fundatia EuroEd

RUOLO:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com