Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Training Initiatives

TITLE OF TRAINING INITIATIVES:

Prevenirea abandonului in mediul scolar.

NAME OF ORGANISER:

Centrul Judetean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

REVIEW OF THE TRAINING INITIATIVE:

Obiectivele programului de formare:
 - Conştientizarea barierelor în comunicarea in familie;
 - Abilitarea cadrelor didactice cu cu strategii de comunicare eficienta;
 - Abilitarea cadrelor didactice cu strategii de rezolvare a conflictelor interpersonale in vederea lucrului cu elevii;
 - Cunoasterea calitatilor si defectelor personale - formarea imaginii de sine corecte;
 - Cunoaşterea drepturilor copilului în familie, şcoală şi comunitate;
 - Formarea comportamentelor de respingere a conflictelor;
 - Formarea abilitatilor de relationare asertiva si empatica ;
 - Respectarea legislatiei si a normelor scolare;
 - Formularea unor reguli de comportare in scoala - codul elevilor

Vor fi constituite 4 echipe de cate 3 - 4 profesori psihopedagogi care vor desfasura activitati concrete de consiliere educaţională cu cadrele didactice in şcoli in vederea prevenirii şi reducerii agresivităţii la elevi.

Activităţile se vor desfăsura pe următoarele componente:
a) Identificarea cauzelor abandonului şcolar;
b) Comunicarea eficientă - rolul comunicării in prevenirea abandonului şi absenteismului şcolar;
c) Relaţiile interumane pozitive;
d) Prevenirea şi rezolvarea conflictelor.
e) Formarea imaginii de sine corectă.

Metodele, tehnicile şi strategiile folosite:
Dezbaterea ;
Jocul de rol;
Chestionarul psihologic
Problematizarea;
Linia vieţii;
Atomul social;
Harta minţii;
Harta conflictului;etc
Beneficiarii programului:
cadrele didactice, comunitatea locală,elevii

Rezultatele aşteptate:
- Reducerea numărului de abandon şi absenteism în şcoală.
 - Cadrele doidactice vor putea folosi strategii de comunicare eficienta (vor fi mai asertivi, mai empatici, si vor sti sa-si exprime emotiile)
 - Cadrele didactice vor aplica abilitatile de abordare si de rezolvare a conflictelor interpersonale; vor dovedi abilitati de negociere a conflictelor, de folosire a compromisului in rezolvarea unor conflicte in relatia cu ceilalti si le vor transfera asupra elevilor si parintilor
 - Cadrele didactice vor putea sa-si enumere calitatile dar si defectele, vor avea o magine de sine realista, corecta in raport cu ceilalti;
 - Cadrele didactice vor forma la elevi abilitati de apărare a drepturilor în familie, şcoală şi comunitate;
 - Cadrele didactice vor aplica in relatia cu ceilalti abilitatile de relationare asertiva si empatica ;
 - Cadrele doidactice vor putea sa construiasca un set de reguli de comportare civilizata in scoala, si in afara scolii;
 - Cadrele doidactice vor fi convinsi de necesitatea respectarii legislatiei si a normelor scolare;
 - Cadrele doidactice vor folosi comportamentele de respingere a conflictelor dobandite, vor demonstra un comportament empatic, asertiv si le vor transfera asupra copiilor si parintilor.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Fundatia EuroEdLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com