Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Training Initiatives

TITLE OF TRAINING INITIATIVES:

„Scoala - o necesitate nu doar un drept”

NAME OF ORGANISER:

ASOCIAŢIA TINERI PENTRU VIITOR

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

REVIEW OF THE TRAINING INITIATIVE:

SCOPUL PROIECTULUI
Utilizarea unui cadru adecvat de acţiune (dezvoltare de soluţii educaţionale alternative, crearea unui grup de profesionisti pentru implementarea acestora) dar şi
a unei orientări specifice pentru tinerii aflaţi în situaţii dificile, persoane expuse fenomenului de parăsire timpurie a şcolii în vederea prevenirii şi combaterii acestuia.
OBIECTIV GENERAL
Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) aflaţi la risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora în şcoală prin utilizarea unui cadru
adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.
OBIECTIVE SPECIFICE
OS1 Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii a tinerilor (preşcolari şi elevi) prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea şi
implementarea unor soluţii educaţionale inovatoare cât şi creşterea nivelului de pregătire a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii în vederea creării a unui grup naţional de profesionişti capabili să implementeze activităţi extracurriculare specifice
nevoilor acestor tineri
OS2 Creşterea motivaţiei pentru învaţare şi rămânerea în educaţie prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor (preşcolari şi elevi). Se urmăreşte asistarea tinerilor prin activităţi extracurriculare diversificate de formare a unor deprinderi fundamentale educaţionale, sociale
şi economice care să le faciliteze un parcurs educaţional şi profesional adecvat
OS3 Susţinerea integrării sociale prin integrare educaţională cu dezvoltarea de parteneriate educaţie alternativă - elevi-părinţi şi orientare şi consiliere
adecvate definirii unui parcurs educaţional şi profesional în concordanţă cu nevoile specifice ale tinerilor
OS4 Promovarea instrumentelor inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare extraşcolară printr-o
platformă web.

GRUP ŢINTĂ
- Elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii (2400)
- Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii (2400)
- Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a scolii (800)

REZULTATE AŞTEPTATE
Cel mai important rezultat preconizat pentru acest proiect îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a scolii. Se urmăreşte ca metodele folosite să contribuie la cresterea motivaţiei pentru învăţare şi optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor. Activităţile proiectului vor implica
dezvoltarea de parteneriate educaţie alternativă – elevi-părinţi prin activităţi practice menite să crească simţitor interesul copiilor pentru scoala ca instituţie.
Sunt promovate în cadrul iniţiativelor proiectului instrumente inovatoare de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare
scolară. Rezultatul final se va concretiza în realizarea unei platforme e-learning, ce va deveni o modalitate de dialog constuctiv şi de progres pentru copiii cu dizabilităţi, copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor care deşi fiziologi şi psihologic sunt
consideraţi apţi, din alte motive sunt în prag de abandonare a scolii.
Vor fi îmbunătăţite metodele de consiliere a elevilor şi a părinţilor în vederea minimalizării părăsirii scolii utilizând modalităţi de lucru inovatoare. Se va pune
accent în principal pe maniera de lucru nonformală, ştiut fiind faptul că este cea care captivează şi aduce mai multe rezultate pe termen lung.

După finalizarea programului de formare ’Formare de facilitatori în prevenirea abandonul şcolar’ cadrele didactice formate vor putea :
- Să comunice şi să colaboreze mult mai bine între ei, formând reţele la nivel de judeţ
- Să aibă o înţelegere comună a ceea ce înseamnă abandon şcolar şi a categoriilor de persoane care sunt în risc de abandon şcolar
- Să dobândească cunoştinţe de facilitarea unor discuţii sau întâlniri cu membrii grupului ţintă al proiectului
- Să înţeleagă mai bine cum influenţează prejudecăţile lor activităţile desfăşurate cu elevii şi părinţii
- Să aibă cunoştinţe despre cum poate fi utilizată educaţia nonformală în prevenirea abandonul şcolar
- Să aibă mult mai multe cunoştinţe despre cum să medieze un conflict.

Număr de referinţă POSDRU/91/2.2/61639 finanţat prin Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Fundatia EuroEdLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com