Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database delle pubblicazioni

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE:

Strategie Locală Pentru Prevenirea și Combaterea Abandonului Şcolar în Municipiul Câmpulung

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I:

POSDRU/23/2.2/G/31040

EDITORE:

Primăria Municipiului Câmpulung

LUOGO E DATA DELLA PUBBLICAZIONE:

Municipiul Campulung

TIPOLOGIA DELLA PUBBLICAZIONE:

Cercetare, Document legislativ

LINGUA DELLA PUBBLICAZIONE:

Română

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

Prezenta publicație cuprine o strategie locală pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar, cu aplicație în Municipiul Câmpulung România. Strategia a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/23/2.2/G/31040),”Investeşte in oameni”.

În contextul actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie etc. Din această perspectivă, abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin caracteristicile lui cantitative şi calitative, oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii domeniului educaţiei numesc "acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social".

Cuprinsul Strategiei:
1. Cadrul General
2. Analiza Fenomenului - din perspectiva accesului
La educaţie, participării şi egalităţii de şanse
3. Fundamentarea strategiei privind fenomenul
De părăsire timpurie a şcolii în zona de interes
- 3.1 cercetare sociologică privind
fenomenul de părăsire timpurie a şcolii în
zona de interes
- 3.2 cauzele care duc la aparitia riscului
abandonului scolar
4. Obiective – Directii Strategice- Actiuni Specifice
5. Masuri privind diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii

COMMENTO SULLA PUBBLICAZIONE:

Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare destinate să ridice rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat şcoala.
De realizarea şi implementarea acestor strategii, principalii responsabili, sunt inspectoratele scolare judeţene şi administraţiile publice locale.
Prezenta publicație a fost selectată pentru inițiativa avută și pentru direcțiile strategice și acțiunile specifice elaborate care pot fi transferate cu succes în toate sistemele de educație care se confruntă cu problema abandonului școlar.

AUTORE DELLA RECENSIONE:

Andreea Cleminte

ISTITUZIONE:

Fundatia EuroEd

RUOLO:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com