Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Prevenirea abandonul școlar – Ghidul profesorului și al consultantului

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Junior Achievement Romania

PUBLISHER:

Junior Achievement Romania (ISBN 978-606-92172-8-3)

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

2010

TYPE OF PUBLICATION:

Ghid pentru profesori și consultanți

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În portofoliul ofertei educaționale junior Achievement, există programe prin care se aduce în atenția elevilor valoarea ți importanța formativă a școlii și se prezintă detaliat beneficiile economice pe care le poate oferi continuarea studiilor. Programul Prevenirea abandonul școlar a fost conceput pentru a ajuta elevii să își dezvolte o atitudine pozitivă față de necestatea educției și față de viitorul lor. Programul le explică elevilor beneficiile, avantajele economice ale educației pe care o primesc în școală. Pe parcursul derulării programului, elevii vor particapa la diverse activităși pentru a înțelege care este prețul pe care îl vor plăti dacă vor renunța la școală și care sunt beneficiile de care se vor bucura prin obținerea unui nivel cât mai înalt de pregătire.

Cuprinsul Ghidului:
1. Introducere: prezentare generală a programului; Materiale folosite în program; pregătirea pentru clasă; Identificarea nevoilor elevilor; lista materialelor furnizate; concepte și abilități folosite de program.
2. Actvități: Cum să îți alegi singur drumul în viață; Jocul “Succes”; Învățând din experiență; Costul vieții; Cunoașterea de sine; Stabilirea obiectivelor personale.
3. Anexe: teste; formular pentru observații.

Ghidul sprijină cadrele didactice în realizarea de diverse activități la clasă cu copii, pe următoarele tematici:
- Abilități personale;
- Succesul în viață;
- Realizarea bugetului familiei;
- Cariera profesională;
- Luarea celei mai bune decizii;
- Avantajele și responsabilității angajatului;
- Estimarea propriilor venituri și cheltuieli;
- Rolul taxelor;
- Importanța muncii.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Ghidul pune la dispoziția cadrelor didactice o metodologie foarte elaborată, care combină elemente și concepte teoretice, însoțite de activități practice și exemplificări din viața reală. Activitățile care se vor desfășura cu elevii includ: discuții, jocuri, prezentări, activități de stimulare a creativității elevilor, teste, chestionare, simulări ale unor situații reale. Un accent deosebit se va pune pe încurajarea lucrului în echipă.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com