Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Manual de lucru pentru stagiu formare dedicat facilitatorilor în prevenirea abandonului școlar

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Daniel Grebeldinger – expert în incluziune socială și educație interculturală
Georgia Deaconu – expert în educație non-formală

PUBLISHER:

Publicație apărută în cadrul proiectului Școala o necessitate, nu doar un drept cofinațat din Foundul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București, 2011

TYPE OF PUBLICATION:

Manual

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Publicația a apărut în cadrul proiectul „Școala - o necesitate nu doar un drept”, număr de referință POSDRU/91/2.2/61639 finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de Asociația tineri pentru viitor.
Obiectivul general al proiectului fiind: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preșcolari și elevi) aflați la risc de abandon școlar și menținerea acestora în școală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluții educaționale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare și consiliere.

Manualul se adresează celor din domeniul educației, mai ales cadrelor didactice și prezintă cursul și metodologia pentru formarea acestora ca și facilitatori în prevenirea abandonul școlar. La finalul cursului participantii vor ști:
- Să aibă o înțelegere comună a ccea ce înseamnă abandon școlar și a categoriilor de persoane care sunt în risc de abandon școlar;
- Să aibă cunoștințe despre cum poate fi utilizată educația non-formală în prevenirea abandonul școlar;
- Să aibă mai multe cunoștințe despre cum să medieze un conflict.

Cuprins Manual:
1. Agenda cursului de formare de facilitatori în prevenirea abandonului școlar.
2. Abandonul școlar: definire concept; cauze (de ordin economic, sociocultural și religios, psihologic, pedagogic); efectele abandonului; activități menite să prevină abandonul (activități educative, extrașcolare, intervenții sociale, formare a specialiștilor).
3. Participanți – cine poate deveni facilitator, roluri și responsabilități
4. Planificarea unui curs
5. Metode de lucru: prelegerile, metode vizuale, discuții, metoda studiului de caz, situații critice, jocul de rol, simularea, tehnica de brainstorming, tehnica grupului nominal
6. Comunicarea
7. Evaluarea instruirii

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Manualul prezintă structura și metodologia cursului, care a fost conceput pentru a oferi în fiecare sesiune, prin diverse metode, un context de învățare stimulativ, bazat pe colaborarea între participanți, pe munca în grupuri mici, care favorizează activarea cunoștințelor și abilităților fiecărui participant. Metodele utilizate permit clarificarea conceptelor specifice prevenirii abandonului școlar și identificarea rolului personal al fiecărui participant în cadrul rețelei de specialiști creată.
Publicatia a fost selectata pentru procesul de învățare pe care îl abordează:
- Includerea unor metode variate care au facilitat analiza, înțelegerea și reactualizarea informației;
- Valorificarea experiențelor, cunoștințelor și abilităților tutror participanților prin îmbinarea echilibrată a sarcinilor individuale cu cele de grup;
- Crearea și menținerea unei atmosfere stimulative, propice schimbului de idei;
- Utilizarea unor elemente de noutate și surpriză pentru a stimula curiozitatea și interesul participanților.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com