Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Sociologia Educației

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Conf.univ.dr. Mihai Diaconu

PUBLISHER:

www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare, Manual

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Sub titlul “Sociologia educaţiei” autorul a grupat – pe lângă teme care în mod tradiţional sunt abordate de această ramură a ştiinţelor educaţiei – câteva teme de psihosociologie şcolară şi de sociopedagogie. Introducerea în planul de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) a unui modul opţional de “Sociologia educaţiei” se înţelege valorificarea în sensul pregătirii viitorilor profesori pentru a se integra cu uşurinţă în instituţia şcolară, prin cunoaşterea particularităţilor ei, dar şi pentru a face faţă acelor provocări ale profesiei didactice care sunt generate de specificul grupurilor de elevi cu care lucrează, ori de particularităţile mediului social al şcolii în care funcţionează.
Multe dintre acţiunile educative pe care trebuie să le întreprindă un profesor sunt impuse de specificul populaţiei şcolii sau al mediului social din vecinatea acesteia, şi nu numai de problemele pedagogice ridicate de predarea disciplinei de specialitate.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Scopul acestei lucrări este, aşadar, acela de a contribui la o mai bună pregătire iniţială a viitorilor profesori, prin formarea unor competenţe profesionale, pe care celelalte module incluse în planurile de învăţământ ale DPPD nu pot să şi le propună în mod prioritar, ca urmare a timpului de studiu care le este alocat şi a unghiului specific din care, totuşi, fiecare tratează, în mod obişnuit, problematica profesiei didactice.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com