Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Programul prelungit în şcoală – strategie,eficientă în prevenirea eşecului şcolar

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

FICE Romănia

PUBLISHER:

FICE Romănia

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

2009, Bucureşti

TYPE OF PUBLICATION:

Raport
Seminar

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Romana

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Temă de stringentă actualitate, părinţii şi cadrele didactice solicitând, în repetate rânduri, găsirea unor soluţii profesioniste de asigurare a securităţii elevilor şi a orientării lor spre activităţi benefice sub aspect educativ.
La seminar au participat cadre didactice din şcoli cu experienţă în aplicarea programului prelungit şi în funcţionarea Centrelor de Zi, reprezentanţi ai unor şcoli interesate în preluarea şi aplicarea acestui tip de activităţi, exponenţi ai unor parteneri în derularea programului din administraţia locală, mediul economic, psihologi, medici, inspectori şcolari, presă.
Directori de şcoli, profesori, medici cu expertiză în derularea programului prelungit şi a activităţii Centrelor de Zi au expus rezultate în protecţia socială a copiilor, reducerea abandonului şcolar familial, ameliorarea rezultatelor la învăţătură.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Au fost descrise soluţii pentru integrarea programului prelungit şi al Centrelor de Zi (after school) în programul şi în spaţiul şcolilor. Au fost prezentate cazuri concrete şi rezolvări în funcţie de situaţii specifice, care pot servi drept sursă de inspiraţie pentru cei care doresc preluarea ideii de program prelungit (after school) şi Centrul de Zi pentru copii aflaţi în dificultate în şcoală. A fost abordată necesitatea parteneriatului cu administraţia locală, familii, agenţi economici, ONG-uri, etc., pentru rezolvarea problemelor complexe ridicate de funcţionarea şi menţinerea acestui tip de educaţie.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partenerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com