Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Studiu-diagnostic privind situaţia abandonului
şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Fundaţia Soros România

PUBLISHER:

Fundaţia Soros România

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

Bucuresti, 2012

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare
Raport

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Romana

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Raportul a fost realizat in cadrul proiectului “ Parte de carte”, Axa prioritara 2 “Corelarea invăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii”, Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea Şi Corectarea Părăsirii Timpurii A Şcolii” POSDRU/91/2.2/S/60294.
Obiectivul proiectului este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, prin dezvoltarea unor
servicii socio-educative integrate şi prin creşterea implicării membrilor comunităţilor selectate
în menţinerea în sistemul de educaţie a celor aflaţi în risc de a părăsi şcoala.
Studiul de cercetare socială cu denumirea Studiul-diagnostic privind situaţia
abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural a fost realizat de Institutul
Român pentru Evaluare și Strategie-IRES şi coordonat de Daniel-Mihail Jurcan. Consultantul
de specialitate pentru această cercetare fiind prof. univ.dr.Vasile Dâncu.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Studiul prezinta 42 de studii de caz pentru cele 42 de localităţi din mediul rural, selectate de către beneficiar, câte 6 localităţi în fiecare dintre judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Harghita, Neamţ, Prahova şi Suceava.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

PartenerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com