Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Training Initiatives

TITLE OF TRAINING INITIATIVES:

Salvaţi copiii de abandon şi neintegrare

NAME OF ORGANISER:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", în parteneriat cu VIA University College Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

REVIEW OF THE TRAINING INITIATIVE:

Obiectivele specifice ale proiectului SCAN implică:
• - Elaborarea de strategii şi planuri de acţiune pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru 2000 de elevi din patru regiuni ale României - Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est;
• - Implementarea direcţiilor de acţiune pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin sprijinirea financiară a 2000 de elevi, instruirea a 600 de profesori, consilierea şi certificarea profesională a 400 de părinţi din şase judeţe ale României (Brăila, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Mureş şi Vaslui);
• - Elaborarea şi testarea de metodologii, cursuri şi seminarii pentru profesori, părinţi şi alte categorii de personal din cele patru regiuni ale României;
• - Identificarea şi aplicarea strategiilor de reintegrare pentru 90 de persoane care au abandonat şcoala, derularea de acţiuni de intervenţie pentru 1910 elevi aflaţi în situaţie de risc/abandon şcolar, servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 1510 părinţi, pe o perioadă de 3 ani
Corelate cu obiectivul general, rezultatele proiectului SCAN constau în:
• - Prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar în rândul elevilor din secundar superior;
• - Diminuarea riscului de apariţie a fenomenului de abandon şcolar;
• - Realizarea strategiilor educaţionale destinate tuturor elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
• - Dezvoltarea resurselor umane implicate în educaţia elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
• - Inovarea serviciilor educaţionale destinate tuturor categoriilor de persoane implicate în educaţia elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar;
• - Dezvoltarea parteneriatelor şcoală - comunitate - părinţi, care vor contribui la diminuarea riscului de abandon şcolar.

Proiectul SCAN îşi propune să realizeze:
• - 4 studii de cercetare privind identificarea nevoilor şi posibilităţilor de integrare a elevilor;
• - 10 strategii de intervenţie/prevenire a fenomenului de abandon şcolar;
• - 3 instrumente de cercetare;
• - 1 set de instrumente de evaluare a trăsăturilor de personalitate şi a abilităţilor elevilor;
• - 5 instrumente inovatoare pentru diminuarea ratei de abandon şcolar;
• - 15 materiale didactice de stimulare a interesului pentru învăţare;
• - 1 studiu contrastiv pe tema abandonului şcolar în România şi Danemarca;
• - 10 exemple naţionale de bune practici;
• - 90 parteneriate şcoală - comunitate - părinţi;
• - 2000 de subiecţi cu abandon şcolar beneficiari ai strategiilor de intervenţie;
• - 60 de mediatori sociali formaţi;
• - 210 activităţi educaţionale integrate pentru creşterea şanselor de succes şcolar;
• - 1 reţea virtuală
• - 3 programe de formare de lungă durată cu 25 de credite elaborate şi autorizate CNFP;
• - formarea a 150 de cadre didactice pentru însuşirea strategiei activităţilor/acţiunilor de tip "a doua şansă";
• - formarea a 150 de cadre didactice pentru utilizarea TIC în acţiuni de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar;
• - formarea a 150 de cadre didactice pentru stimularea motivaţiei muncii şi managementul stresului profesional;
• - formarea a 150 de cadre didactice cu privire la utilizarea educaţiei outdoor ca metodă de prevenire a abandonului şcolar.
Componenta programului de formare:

EDUCAŢIE DINCOLO DE ŞCOALĂ/OUT-DOOR EDUCATION
- Prezentarea programului şi a echipei de formatori, descrierea jurnalelor de reflecţie. Workshop 1 - exemplificare abordare outdoor pentru diferite discipline şcolare.
- Teorii ale învăţării specifice educaţiei dincolo de şcoală
- Argumente ştiinţifice ce stau la baza învăţării prin corp şi mişcare, învăţării prin simţuri etc. Lucrul în grupuri de tip action learning. Constituirea grupurilor de lucru.
- Criterii de bază ale unei activităţi de tip outdoor reuşite.
- Workshop 2- exemplificare abordare outdoor pentru diferite discipline şcolare.
- Introducere în grupurile de lucru de tip Action Learning.
- Lucru în grupurile de tip action learning – importanţa jurnalelor reflective.
- Bariere în implementarea activităţilor de tip outdoor.
- Workshop 3- exemplificare abordare outdoor pentru diferite discipline şcolare

STRATEGII DE EDUCAŢIE NONFORMALA
- Strategii educaţionale centrate pe elev.
- Managementul activităţilor educative nonformale.
- Educaţia pentru comunitate.
- Metode ale educaţiei pentru cetăţenie activă.

STRATEGII MOTIVAŢIONALE ŞI MANAGEMENTUL STRESULUI

- Consilierea centrată pe obiective şi soluţii.
- Modele explicative ale motivaţiei.
- Psihologia traumei.
- Gestiunea emoţiilor negative generate de discriminare.
- Utilizarea resurselor personale în gestionarea stresului professional.
- Gestiunea emoţiilor negative generate de discriminare.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Fundatia EuoEdLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com