Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Estimarea Dimensiunii Fenomenului De Abandon Şcolar Folosind Metodologia Analizei Pe Cohortă

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Mihaela Jigău, Ciprian Fartușnic (Coord.)
Otilia Apostu, Magda Balica, Bogdan Florian, Irina Horga, Lucian Voinea

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București, 2011

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare, Raport

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Ideea acestui studiu a fost lansată de dl Edmond McLoughney, Reprezentant UNICEF în România, cu ocazia unei vizite de monitorizare în una din şcolile incluse în Campania privind participarea şcolară. Pornind de la observaţia că există în prezent practici şi culturi diferite de a înregistra copiii care abandonează studiile, cât şi de la faptul că reglementările şi metodologiile curente sunt insuficient armonizate şi clarificate, s-a născut întrebarea în ce măsură este posibilă o analiză sistematică a acestui fenomen.
Astfel, cercetarea de faţă a fost iniţiată ca o încercare de a răspunde acestei întrebări şi de a analiza fenomenele de abandon printr-o altă metodă de calcul faţă de cea folosită în mod curent (denumită generic metoda intrare-ieşire), bazată pe datele de început şi sfârşit de an şcolar înregistrate şi transmise anual autorităţilor competente. Pentru aceasta a fost folosită metoda analizei pierderilor şcolare (implicit a abandonului şi repetenţiei) pe cohortă (care ia în calcul evoluţia participării la educaţie pe un întreg ciclu şcolar), utilizând date despre fiecare elev din şcolile/clasele analizate. Prin estimarea alternativă a dimensiunii fenomenului de abandon în unităţile de învăţământ selectate a fost posibilă realizarea unei comparaţii atât cu datele oficiale furnizate de şcoli, cât şi cu datele despre abandon existente la nivel de sistem.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Acest studiu reflectă preocuparea deosebită pentru situaţia elevilor în risc de abandon sau a copiilor şi tinerilor care deja au părăsit sistemul de educaţie. Credem că o imagine cât mai fidelă a situaţiei de fapt ne poate ajuta la o înţelegere mai bună a modalităţilor adecvate de intervenţie, fie că este vorba despre politici la nivel de sistem sau despre intervenţii la nivel judeţean sau local. Acest studiu face, avem convingerea, un pas înainte în această direcţie.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com