Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database delle pubblicazioni

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE:

Metode alternative de lucru utilizate țn prevenirea abandonului școlar

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I:

Nik Paddison, Paul Daley & Jagdischandra Maganlal Chouchan

EDITORE:

Publicație apărută în cadrul proiectului Școala o necessitate, nu doar un drept cofinațat din Foundul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

LUOGO E DATA DELLA PUBBLICAZIONE:

București, 2011

TIPOLOGIA DELLA PUBBLICAZIONE:

Cercetare, Ghid pentru profesori

LINGUA DELLA PUBBLICAZIONE:

Romanian

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

Publicația a apărut în cadrul proiectul „Școala - o necesitate nu doar un drept”, număr de referință POSDRU/91/2.2/61639 finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de Asociația tineri pentru viitor.
Obiectivul general al proiectului fiind: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preșcolari și elevi) aflați la risc de abandon școlar și menținerea acestora în școală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluții educaționale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare și consiliere.

Cuprinsul și aspectele dezvoltate în cadrul publicației:
1. Încadrarea conceptuală a abandonului școlar: perspective de abordare; indicatori; cauze (de ordin economic, sociocultural și religios, psihologic, pedagogic); efectele abandonului; activități menite să prevină abandonul (activități educative, extrașcolare, intervenții sociale, formare a specialiștilor).
2. Copii cu cerințe educative speciale: contexul și situația la nivel național privind copii cu cerințe educative speciale; conceptul de copii cu nevoi speciale; educarea integrată; principii; normalizarea.
3. Învățământul inclusiv: argumente; etape; implicații pentru elevi, părinți, cadre didactice; tipuri de activități.
4. Metode de lucru nonformale utilizate în prevenirea abandonului școlar: energizante, exerciții de cunoaștere, exerciții de spargere a gheții; metode vizuale; discuțiile; metoda studiului de caz; jocuri de roluri; simularea; brainstorming; teatrul forum.

COMMENTO SULLA PUBBLICAZIONE:

Aceată publicație a fost selectată din următoarele motive:
- Pentru ceea ce proiectul din care face parte și-a propus: Îmbunătățirea capacității sistemului educațional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a școlii a tinerilor (preșcolari și elevi) prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea și implementarea unor soluții educaționale inovatoare cât și creșterea nivelului de pregătire a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii în vederea creării a unui grup național de profesioniști capabili să implementeze activități extracurriculare specifice nevoilor acestor tineri.
- Pentru metodele și instrumentele prezentate, care pot fi folosite la clasă de cadrele dudactice pentru creșterea motivației pentru învățare și optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor. Metodele de lucru prezentate implică dezvoltarea de parteneriate educație alternativă – elevi-părinți prin activități practice menite să crească simțitor interesul copiilor pentru școală.
- Pentru numărul mare de beneficiari care au fost implicați și au beneficiat de instrumentele dezvoltate: elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii (2400), părinăi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii (2400), personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii (800), din 7 județe din România.

AUTORE DELLA RECENSIONE:

Andreea Cleminte

ISTITUZIONE:

Fundatia EuroEd

RUOLO:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com