Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database delle pubblicazioni

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE:

Renunțarea timpurie la educație: posibile căi de prevenire

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I:

Coord. Bogdan Voicu

EDITORE:

Vanemonde (ISBN 978-973-1733-15-9)

LUOGO E DATA DELLA PUBBLICAZIONE:

2010

TIPOLOGIA DELLA PUBBLICAZIONE:

Raport

LINGUA DELLA PUBBLICAZIONE:

Romanian

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

„Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ insuficient tratată, o problemă serioasă ce trebuie convertită urgent într-o imediată strategie de intervenție. Nu e nevoie de explicitări savante de termeni, de comparații cu țări mai fericite din acest punct de vedere, de argumentări moralizatoare privind necesitatea continuării educației pentru a demonstra această nevoie de intervenție. Este vorba cu certitudine de un fenomen care -prin consecințele sale semnificative și prin dimensiunile sale îngrijorătoare – trebuie să fie prezent în agenda de priorități a decidenților, a practicienilor și a beneficiarilor din sistemul educațional”.
Proiectul „Soluții eficiente pentru prevenirea abandonului școlar: costuri și mecanisme”, dezvoltat de Centrul Educația
2000+ și UNICEF, încercă să ofere un sprijin concret - evident limitat în raport cu necesitățile - pentru consolidarea
eforturilor generale de abordare a acestei problematici.

Cuprinsul publicației:
Combaterea abandonului școlar: o urgență, un proiect, o nevoie de intervenție
I. Despre necesitatea proiectului
II. Tabloul abandonului școlar: schiță sumar
II.1. Ce-i aduce și ce-i ține pe elevi la școală?
II.2. Ce-i scoate pe copii din școală? De ce abandonează?
III. În loc de concluzii: între “școala pierdută” și “școala regretată”
Obiective, metodologie și principalele concluzii
I. Introducere
II. Elemente de context
III. Opțiuni metodologice
III.1. Asumpții generale asupra cauzelor renunțării la educație
III.2. Colectarea datelor
III.3. Echipa proiectului
IV. Exemple de abandon școlar
IV.1. Repetenția repetată
IV.2. Familia dezorganizată
IV.3. Mimarea trecerii la clasa a IX-a
IV.4. Migrația circulatorie
IV.5. Implicarea activă a școlii
V. Cauzele abandonului: o trecere în revistă
V.1. Elevul și familia
V.2. Comunitatea
V.3. Școala
VI. Recomandări de linii de acțiune
VII. Lista de referințe
Studii de caz școli
I. Descrierea localității
I.1. Așezare și istoric
I.2. Ocupații, angajatori
I.3. Infrastructură, utilități publice, transport și comunicații
I.4. Perspective de dezvoltare
II. Descrierea școlii
II.1. Dimensiune, istoric, probleme, perspective
II.2. Reprezentări asupra problemelor școlii
II.3. Relația școală-comunitate
III. Aspirațiile și așteptările de la instrucăia școlară
IV. Renunțarea prematură la educația școlară
IV.1. Traseul educațional al elevilor și absolvenților de școli
IV.2. Profilul elevilor care abandoneaza școala
IV.3. Motivele invocate pentru parasirea sistemului educațional

COMMENTO SULLA PUBBLICAZIONE:

Raportul structurat în cadrul proiectului menționat conturează un impresionant tablou de semnificații și fațete
asociate fenomenului de abandon școlar derivate din analiza datelor empirice de cercetare. Bogăția de informații
prezentate solicită un efort consistent de înțelegere și corelare a datelor, de transpunere a lor în imperative de acțiune.
Prezentarea în continuare a unor elemente componente ale acestui tablou nu răspunde unei tentații de sintetizare - demers suficient de exersat în paginile analizei de către coordonatorul cercetării – ci reprezintă un decupaj subiectiv, vădit și deliberat incomplet, menit să incite la studierea atentă, răbdătoare a bogăției de semnificații strânse în raport. Astfel, percepția rezultatelor cercetării este făcută printr-o altfel de lentilă, subiectivă, scăpată de încorsetarea
dată de rigoarea și acuratețea solicitate demersului de cercetare.

AUTORE DELLA RECENSIONE:

Andreea Cleminte

ISTITUZIONE:

Fundatia EuroEd

RUOLO:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com