Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database delle pubblicazioni

TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE:

Anuar statistic 2010 – educație

NOME E COGNOME DELL’AUTORE/I:

Institutul Național de Statistică, București

EDITORE:

Institutul Național de Statistică, București

LUOGO E DATA DELLA PUBBLICAZIONE:

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2010.ro.do

TIPOLOGIA DELLA PUBBLICAZIONE:

Cercetare,Raport

LINGUA DELLA PUBBLICAZIONE:

Română

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI:

Statistica oficiala în România se desfasoara prin serviciile de statistica oficiala si este organizata si coordonata de Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.
Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul
anului şcolar (universitar) 2010 în unităţile de învăţământ de toate tipurile, pe forme de proprietate şi niveluri de educaţie.
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul special.

COMMENTO SULLA PUBBLICAZIONE:

8.18 Rata abandonului în învăţământul preuniversitar
8.29 Rata abandonului în învăţământul preuniversitar,
în profil teritorial, în anul şcolar 2008/2009

AUTORE DELLA RECENSIONE:

Andreea Cleminte

ISTITUZIONE:

Fundatia EuroEd

RUOLO:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com