Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Course on Prevention of School Early Leaving

Also available in: French Italian Romanian Spanish English

Bun venit în cadrul secțiunii pentru training a proiectului ‘Incluziune Școlară’!

Cursul ‘Prevenirea Abandonului Școlar Timpuriu’, se adresează profesorilor de gimnaziu/liceu și este menit să-i ajute la identificarea elevilor cu risc de abandon școlar timpuriu și să le furnizeze o serie de deprinderi utile în vederea atenuării ori eliminării fenomenului.

Cursul de formare pentru profesori este structurat pe 5 module:

Modulul 1:
Identificarea elevilor în situații de risc
este menit să ajute profesorii și pe cei care lucrează în domeniul educației să identifice tinerii cu risc de abandon școlar.
Modulul 2:
Comunicare
oferă idei practice pentru facilitarea comunicării între elevi, părinți și colegi în vederea scăderii ratei de abandon școlar.
Modulul 3:
Metode de predare
se axează pe strategii de predare eficiente care promovează implicarea activă a tuturor elevilor în direcții legate de școală care dau roade.
Modulul 4:
Evaluarea educațională și prevenirea abandonului școlar timpuriu
se axează pe Evaluarea în procesul educational, deoarece profesorii trebuie să fie la curent cu accepțiunea modernă a evaluării, tipuri și forme de evaluare, modele de evaluare, tehnici și instrumente pentru a le putea folosi eficient la clasă cu scopul de a reuși, alături de alte obiective educaționale, și prevenirea abandonului școlar timpuriu.
Modulul 5:
Sprijin extern și cooperare
examinează resursele și vine în sprijinul profesorilor și elevilor în vederea prevenirii abandonului școlar timpuriu.

Ca o introducere în cursul de formare, următoarele servicii și materiale sunt disponibile pentru profesori:

  1. Un Forum pentru Profesori unde se pot face comentarii și primi informații suplimentare referitor la toate modulele. Profesorii sunt invitați să utilizeze Forumul pentru a interacționa și pentru a contacta autorii cursului. Pe Forum, autorii fiecărui modul de curs răspund întrebărilor și oferă clarificări sau informații suplimentare cu privire la conținutul modulului respectiv.
  2. Rapoarte despre sistemele educaționale actuale, situații și tendințe naționale la zi în ce privește abandonul școlar în 5 țări europene, Germania, Grecia, Irlanda, Italia și Marea Britanie. Fiecare raport identifică cauzele recunoscute, strategiile de prevenire curente, în uz ori proiectate, cât și bunele practici identificate, cu referire la fiecare aspect ce ține de abandonul școlar timpuriu.
  3. Sinteza Publicațiilor – o bază de date cu materialele relevante existente în 4 țări europene pe tema abandonului școlar timpuriu. Recenziile cărților, studiilor, articolelor educaționale, statisticilor, documentelor oficiale, website-urilor etc. au fost realizate de către partenerii și experții implicați în proiectul Incluziunea Școlară.
  4. Prezentarea unor Studii de Caz axate pe exemple reale din viața unor elevi care au abandonat școala înainte de sfârșitul perioadei obligatorii. Fiecare exemplu este însoțit de o descriere introductivă, urmată de analiza cauzelor care au condus la abandonul școlar timpuriu, strategia adoptată pentru rezolvarea problemei și soluția de succes identificată – dacă a fost cazul.
  5. În cinci țări europene s-au luat Interviuri pe tema abandonului școlar timpuriu unor politicieni cu responsabilități în politici educaționale, unor directori, profesori, elevi și părinți.
  6. Descrierea Experiențelor profesorilor vis-à-vis de problema abandonului școlar timpuriu. Acest spațiu interactiv oferă profesorilor posibilitatea de a împărtăși experiențe și a învăța din abordările și tehnicile utilizate de alți profesori care se confruntă cu aceeași problemă a elevilor cu risc de abandon școlar.

Login Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com