Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Abandonul şcolar în opt şcoli din mediul urban

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Flavius Mihalache

PUBLISHER:

Revista CALITATEA VIEŢII, XXII, nr. 3, 2011, p. 281–294

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

2011

TYPE OF PUBLICATION:

Articol în revistă

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Abandonul şcolar reprezintă una din cele mai mari probleme ale sistemului educaţional românesc după 1990. Rata abandonului în România se situează la cel mai ridicat nivel în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, valorile ridicate ale acesteia fiind favorizate de o serie de factori ce ţin, în principal, de climatul familial şi nivelul financiar al familiilor din care provin minorii.
Prima parte a studiului este dedicată prezentării principalilor indicatori statistici privind populaţia şcolară şi abandonul şcolar. În cea de-a doua parte sunt evidenţiate principalele aspecte relevante în relaţie cu abandonul şcolar, aşa cum reies acestea în urma realizării unei cercetări calitative pe această temă în opt şcoli din mediul urban.

Cuprinsul lucrării:
1. Indicatori sintetici privind sistemul educaţional în românia, comparativ cu situaţia înregistrată la nivelul ue
2. Populaţia şcolară şi abandonul şcolar în românia
3. Forme, cauze şi evaluări ale abandonului şcolar

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Cercetarea calitativă realizată la nivelul a opt şcoli din mediul urban a reliefat faptul că abandonul şcolar cunoaşte valori semnificativ mai ridicate în rândul populaţiei rome, pe fondul problemelor de ordin financiar ce condiţionează viaţa de zi cu zi a multor familii, la care se adaugă, în unele cazuri, obiceiuri şi tradiţii specifice, ce intră în disconcordanţă cu cerinţele sistemului educaţional.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerLogin Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com