Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Metode alternative de lucru utilizate țn prevenirea abandonului școlar

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Nik Paddison, Paul Daley & Jagdischandra Maganlal Chouchan

PUBLISHER:

Publicație apărută în cadrul proiectului Școala o necessitate, nu doar un drept cofinațat din Foundul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București, 2011

TYPE OF PUBLICATION:

Cercetare, Ghid pentru profesori

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Romanian

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Publicația a apărut în cadrul proiectul „Școala - o necesitate nu doar un drept”, număr de referință POSDRU/91/2.2/61639 finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de Asociația tineri pentru viitor.
Obiectivul general al proiectului fiind: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preșcolari și elevi) aflați la risc de abandon școlar și menținerea acestora în școală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluții educaționale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare și consiliere.

Cuprinsul și aspectele dezvoltate în cadrul publicației:
1. Încadrarea conceptuală a abandonului școlar: perspective de abordare; indicatori; cauze (de ordin economic, sociocultural și religios, psihologic, pedagogic); efectele abandonului; activități menite să prevină abandonul (activități educative, extrașcolare, intervenții sociale, formare a specialiștilor).
2. Copii cu cerințe educative speciale: contexul și situația la nivel național privind copii cu cerințe educative speciale; conceptul de copii cu nevoi speciale; educarea integrată; principii; normalizarea.
3. Învățământul inclusiv: argumente; etape; implicații pentru elevi, părinți, cadre didactice; tipuri de activități.
4. Metode de lucru nonformale utilizate în prevenirea abandonului școlar: energizante, exerciții de cunoaștere, exerciții de spargere a gheții; metode vizuale; discuțiile; metoda studiului de caz; jocuri de roluri; simularea; brainstorming; teatrul forum.

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Aceată publicație a fost selectată din următoarele motive:
- Pentru ceea ce proiectul din care face parte și-a propus: Îmbunătățirea capacității sistemului educațional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a școlii a tinerilor (preșcolari și elevi) prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea și implementarea unor soluții educaționale inovatoare cât și creșterea nivelului de pregătire a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii în vederea creării a unui grup național de profesioniști capabili să implementeze activități extracurriculare specifice nevoilor acestor tineri.
- Pentru metodele și instrumentele prezentate, care pot fi folosite la clasă de cadrele dudactice pentru creșterea motivației pentru învățare și optarea pentru învătământul de stat ca alternativă viabilă în construirea unui viitor împlinit al copiilor. Metodele de lucru prezentate implică dezvoltarea de parteneriate educație alternativă – elevi-părinți prin activități practice menite să crească simțitor interesul copiilor pentru școală.
- Pentru numărul mare de beneficiari care au fost implicați și au beneficiat de instrumentele dezvoltate: elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii (2400), părinăi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii (2400), personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii (800), din 7 județe din România.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com