Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Database of Publications

TITLE OF THE PUBLICATION:

Manual de lucru pentru stagiu formare dedicat experților în prevenirea abandonului școlar

SURNAME AND NAME OF AUTHOR(S):

Daniel Grebeldinger – expert în incluziune socială și educație interculturală
Georgia Deaconu – expert în educație non-formală

PUBLISHER:

Publicație apărută în cadrul proiectului Școala o necessitate, nu doar un drept cofinațat din Foundul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PLACE AND DATE OF PUBLICATION:

București, 2011

TYPE OF PUBLICATION:

Manual

LANGUAGE/S OF PUBLICATION:

Română

LANGUAGE OF REVIEW:

Romanian

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Publicația a apărut în cadrul proiectul „Școala - o necesitate nu doar un drept”, număr de referință POSDRU/91/2.2/61639 finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2012 de Asociația tineri pentru viitor.
Obiectivul general al proiectului fiind: Sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preșcolari și elevi) aflați la risc de abandon școlar și menținerea acestora în școală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluții educaționale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare și consiliere.

Cuprins Manual:
1. Agenda cursului de formare de facilitatori în prevenirea abandonului școlar.
2. Cum învață adulții: principiile procesului de învățare la adulți, stiluri de învățare, bariere în invățare,
3. Participanți – cine poate deveni facilitator, roluri și responsabilități
4. Planificarea unui curs
5. Metode de lucru: prelegerile, metode vizuale, discuții, metoda studiului de caz, situații critice, jocul de rol, simularea, tehnica de brainstorming, tehnica grupului nominal
6. Comunicarea
7. Evaluarea instruirii

COMMENTS ON THIS PUBLICATION:

Manualul prezintă structura și metodologia cursului, care își propune dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor participanților astfel încât aceștia să fie capabili să realizeze formări similare. Se oferă informații despre cum participanții să construiască un training în domeniul prevenirii abandonului școlar în care să utilizeze în special metode ale educației nonformale utilizate în lucru cu elevii.
Publicatia a fost selectata pentru procesul de învățare pe care îl abordează și pentru competențele pe care le dezvoltă parcurgerea curuslui (la sfârșitul formării participanții vor fi capabili să:
- Organizeze o formare de formatori în domeniul prevenirii abandonului școlar;
- Aleagă metodele de lucru astfel încât să obțină cele mai bune rezultate în urma trainingului;
- Înțeleagă mai bine realitatea grupurilor dezavantajate;
- Comunice mult mai bine cu membrii grupurilor dezavantajate.

NAME OF COMPILER:

Andreea Cleminte

NAME OF INSTITUTION:

Fundatia EuroEd

ROLE:

partnerZone d'identification

4 mars 2013

Lancement du Module 5 “Soutien externe et coopération”

Au cours du mois de mars 2013, les partenaires forment les enseignants impliqués dans le projet au Module 5 "Soutien externe et coopération". Le module examine les ressources et soutiens externes pour les enseignants et élèves pour les aider à prévenir le décrochage scolaire.

School Inclusion - Copyright 2008 - Ce projet a bénéficié du soutien financié de la Commission européenne

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Matériel photographique : © Yuri Arcurs | Dreamstime.com