Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Course on Prevention of School Early Leaving

Also available in: French Italian Romanian Spanish English

Metode de predare
Autor C.I.P.A.T.

Toţi partenerii recunosc că “principala nevoie este instruirea profesorilor pentru a le oferi acestora strategii practice pentru a rezolva problemele în timp util ex. dezvoltarea unor metode interactive de predare” (Raportul transnaţional, Cap. 9).

Măsurile luate pentru a remedia situaţia elevilor cu probleme s-au dovedit a fi eficiente doar atunci când sunt legate de experienţele practice ceea ce îi face pe elevi protagoniştii propriilor procese de învăţare. Aşadar, selecţia acestor măsuri stă la baza planificării activităţilor de preventive. Astfel, cea mai funcţională metodă de predare pare a fi învăţarea activă, aceasta permiţând:

  • identificarea stilurilor de învăţare specifice elevilor cu probleme oferind astfel o bază solidă pentru creşterea motivaţiei,
  • promovarea învăţării prin experimentare şi prin reflecţia asupra experienţei (metacogniţie),
  • dezvoltarea cunoaşterii prin inducţie,
  • aplicarea abilităţilor dobândite în domeniu.

Prin urmare, unele strategii de predare par a fi foarte eficiente – învăţarea prin cooperare (Cap. 2), educaţia de la egal la egal (Cap. 3) şi utilizarea creativă a tehnologiilor de învăţare (Cap. 4) care sunt configurate ca medii de învăţare unde elevii pot realiza experimente.

Metodele pot fi folosite simultan şi nici una nu exclude alte soluţii.

Capitolul 1: Învăţarea activă

Capitolul 2: Învăţarea prin cooperare

Capitolul 3: Educaţia de la egal la egal

Capitolul 4: Tehnologii educaţionale

Capitolul 5: Materiale suplimentareLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com