Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Course on Prevention of School Early Leaving

Also available in: French Italian Romanian Spanish English

Cursul de formare pentru profesori este structurat pe 5 module:

Introducere
Modulul 1:
Identificarea elevilor în situații de risc
Autor: Wilsthorpe Business & Enterprise College (Anglia)
Modulul 2:
Comunicarea
Autor: Zepf (Germania)
Modulul 3:
Metode de predare
Autor: C.I.P.A.T. (Italia)
Modulul 4:
Evaluarea educațională și prevenirea abandonului școlar timpuriu
Autor: ASPETE (Grecia)
Modulul 5:
Sprijin extern și cooperare
Autor: Mayo Education Centre (Irlanda)

Primul modul, Identificarea elevilor în situații de risc, este menit să ajute profesorii și pe cei care lucrează în domeniul educației să identifice tinerii cu risc de abandon școlar. Modulul, bazat pe un număr de interviuri-studii de caz cu tineri, părinți, profesori, directori, autorițăți în domeniu, a fost redactat după o amplă cercetare destinată producerii Raportului Național în toate țările partenerilor de poiect. Pentru scopurile acestui modul, factorii de identificare care pot duce la abandon școlar ori abandonarea timpurie a unui curs au fost divizați în patru capitole , educaționali, personali, familiali și care aparțin de comunitate.

Al doilea modul, Comunicarea, oferă idei practice pentru facilitarea comunicării cu elevii mai dificili. Modulul identifică cele mai bune modalități de prevenire a dificultăților de comunicare care pot duce la abandon. Modulul mai oferă sugestii referitor la modul de lucru cu elevii în pericol de abandon școlar, cât și modalități de reacție la primele semne ale absenteismului. În sfârșit, modulul oferă idei practice pentru pregătirea și desfășurarea unei conversații eficace cu tinerii și părinții acestora, precum și măsurile ce trebuie întreprinse după ce a avut loc conversația.

Modulul trei, Metode de predare, se axează pe strategii de predare eficiente care promovează implicarea activă a tuturor elevilor în direcții legate de școală care dau roade. Strategiile propuse includ predarea și învățarea activă, învățarea în cooperare, educația de la egal la egal și aplicarea eficientă a creativității în sfera educației.

Modulul patru, Evaluarea educațională și prevenirea abandonului școlar timpuriu, se ocupă de Evaluare, trăsătură dinamică a oricărui proces educațional. În cazul prevenirii, abandonului școlar timpuriu, evaluarea este strâns legată de evaluarea trebuințelor elevilor înainte de implicarea acestora într-o activitate de învățare așa încât dificultățile lor de învățare să fie identificate la timp. Profesorii trebuie să fie la curent cu accepțiunea modernă a evaluării, tipuri și forme de evaluare, modele de evaluare, tehnici și instrumente pentru a le putea folosi eficient la clasă cu scopul de a reuși, alături de alte obiective educaționale, și prevenirea abandonului școlar timpuriu.

Modulul cinci, Sprijin extern și cooperare, examinează resursele și vine în sprijinul profesorilor și elevilor în vederea prevenirii abandonului școlar timpuriu. Modulul include o introducere în câteva scenarii autentice menite să genereze reflecție, o explorare a diverselor reacții ale profesorilor vis-à-vis de elevii cu risc de abandon școlar timpuriu, o descriere a variantelor de sprijin disponibile în acest sens, ca și analiza diferitelor tipuri de sprijin existent îm cazul elevilor cu diverse trebuințe.

Login Area

15 November 2012

Stay@School at the Future of Education Conference

The Stay@School projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the Stay@School project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!  Comunicazione grafica: Achrom.it - Programmazione & Web Marketing: Pinzani.it - Hosting by: Connectis s.r.l.
Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com